Sygeplejerskens opgaver

Formål med sygeplejersken i vores lægepraksis

– Kvalitetsløft i klinikkens forebyggende aktivitet.
– Afhjælpe lægerne fra en række konsultationer.
– Øget tilgængelighed til lægernes øvrige konsultationer.

Hvilke konsultationer udfører sygeplejersken

LIVSSTILSKONTROL VED:

– Forhøjet blodtryk
– Forhøjet kolesterol
– Sukkersyge
– Rygerlunger (KOL)
– Astma
– Og andre kroniske sygdomme.

3. MDRS KONTROL:
Kontrollerne tilbydes hver 3. måned og i nogle tilfælde hvert halve år og varetages selvstændigt af sygeplejerskerne. Indholdet af kontrollerne afhænger af den tilgrundlæggende sygdom. Der vil her også være fokus på kost, rygestop, motion og øvrige livsstilsfaktorer.

ÅRSKONTROL:
En gang årligt omkring din fødselsdag er det tid til årskontrollen. Du skal ikke være fastende til årskontrol som noget nyt.

Årskontrollen består af:
1. konsultation ved sygeplejersken til prøvetagning. Her tages  blodprøver, EKG (hjerte kardiogram), urinprøve og blodtryk.
2. konsultation ved lægen til svar på prøverne og opfølgning. Samt aftale kontrol interval for det næste år.
Du bedes bestille tiden til årskontrol telefonisk.

LIVSSTILSSCREENING:
Ligeledes står sygeplejerskerne for 10.000 km eftersyn også kaldet livsstilsscreening. Her er der fokus på blodtryk, kolesterol, hjertekardiogram, hjertekar sygdomme i familien, rygning og blodsukker.  Du skal ikke være fastende til denne undersøgelse. Det er individuelt om svar på prøverne gives ved sygeplejersken eller lægen. Du bedes bestille tiden  til livsstilsscreening telefonisk.

VED MISTANKE OM LIVSSTILSSYGDOM:
Sygeplejerskerne foretager også indledende undersøgelser ved mistanke om forhøjet blodtryk, forhøjet cholesterol og sukkersyge mhp. at fastslå diagnosen, inden evt medicinsk behandling iværksættes.

ANDRE SYGEPLEJEOPGAVER:

– Sårpleje og sårtilsyn
– Øreskylninger
– Vortebehandlinger
– Diætvejledning mhp vægttab
– Rygestopvejledning
– Fjernelse af sting, clips og splinter, glasskår osv
– Behandling af mindre akutte sår
– Hjælp til medicinadministration
– Influenzavaccinationer, børnevaccinationer og visse andre vaccinationer

Herudover foretager sygeplejerskerne diverse tekniske undersøgelser: EKG, lungefunktionsmåling og Peakflowmeter, Blodtryksmåling, halspodning, podning fra sår, undersøgelse af urin, blodprøvetagning, marevan beh, Måling af CRP (parameter for infektion)

Hvornår tages der blodprøver
Her i Lægehuset kommer portøren fra Fredericia Sygehus dagligt og afhenter vores blodprøver, urinprøver m.m. kl 14.40 – vær opmærksom på dette ved tidsbestilling til blodprøvetagning!!!

Sygeplejerskens samarbejde med lægerne
– Sygeplejerskens konsultationer udføres i nært samarbejde med lægerne.
– Sygeplejersken har mulighed for at kontakte lægen under og efter konsultationen.
– Sygeplejerskens arbejde bliver superviseret.
– Opgaver, som ikke hører under sygeplejerskens kompetenceområde, udføres som hidtil af lægerne.

Telefonbetjening
Det er ligeledes sygeplejersken som sidder ved telefonen mandag fra kl. 8:00-11:30 samt tirsdag til fredag fra kl. 08.00-10:00.
Hun vil være dig behjælpelig med at bestille medicin, tider til konsultation samt give prøvesvar
Derudover vil sygeplejersken være i stand til at vejlede dig på mange områder og hjælpe dig med at få den hjælp din situation kræver.
Sygeplejersken har endvidere mulighed for at forelægge lægen din problemstilling og handle ud fra lægens anvisninger.